ooo

Wednesday, 22 February 2017

DO YOU KNOW THE INSIGNIA OF SIKHISM IS DIGIT 1?

DO YOU KNOW THE INSIGNIA OF SIKHISM IS DIGIT 1?
ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤੈ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ ਹਿੰਦਸਾ 1?

ਦੋਸਤੋ ਇਕ ਗੋਰਾ ਸਿੱਖੀ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਨੂੰ ਮੈਂ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਮੁੱਖ ਗਲ ਜਾਂ ਪੱਖ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਦੱਸਣਾ  ਤਾਂ ਕਿ ਇਸਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਬਲਸ਼ ਵੀ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਤਾਂ ਕਿ ਹੋਰ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵੀ ਕੰਮ ਆਏ। ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਝਾਅ ਮਿਲਣ ਬਾਦ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਉਲਥਾ ਵੀ ਨਾਲ ਦੇ ਦਿਆਗਾ ਜੀ।

                               THE IMAGE ON LEFT SIDE IS DIGIT ONE OF PUNJABI.
But do you know this is part of insignia of Sikhism a religion founded by Guru Nanak, 500 years ago? Sikhism believes that the entire universe is created from a single seed the God. Because of its belief in unity of universe it does not discriminate human being on the bases of religions, races, castes, creeds, colours etc. Sikhism believes this world is a sort of drama enacted by  God and all living beings are thus actors and each individual is assigned a particular role. One performs according to the role assigned to him. Thus not much is in the control of actors. We should therefore not hate any body due to his role and rather have love and compassion for him. We should thus share our food with the needy (VAND CHHAKNA).  Since the role assigned to an individual is by God Himself thus we should not a shirk to perform our duty.  Hermitage (Sanyas) is thus prohibited (KIRRAT KARNA). To run this life, God has infused five elements  namely;  1. Sex, 2. Anger, 3. Greed, 4. Attachment and 5. Pride. The five are together know as Haumen the ego. We should understand the principles underlying their presence. For instance sex is there so that reproduction keeps taking place and the phenomenon continues. We should therefore not allow the haumen to dominate on in character. Since the role or situation in which we are has been assigned to us by God himself there is no reason we should get upset or too happy. Since one day we will have to depart from this life we should keep in

mind our limitations. We must keep in mind that God is the ultimate cause of each action. On seeing this beautiful and diverse world we should realise that infinite God has numerous qualities or names. Believer of Sikhism (a Sikh) should therefore there fore keep in mind the qualities of God in mind and preferably keep saying or singing  the names or his praises. In Sikhism this is called NAAM JAPNA. By reciting the naam or names one is liberated from the agonies and ecstasies of life and remains in CHARHDI KALA the high-spirited life. To sing praises the Sikh Gurus have composed Naam in the form of poetry and this is available in the form of a book in all Gurdwaras the Sikh churches. Every Sikh bows to the book called Guru Granth sahib. The complete insignia of Sikhism is ੴ digit 1 and ੳ the first letter of Punjabi alphabet and a line (kaar) is drawn on   Ikk Onkar i.e One omnipresent. 

Monday, 20 February 2017

ਆਸਾਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਬਰਬਾਦੀ ਦੇ

ਆਸਾਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਬਰਬਾਦੀ ਦੇ

In Pakistan, tolerant Islamic voices are being silenced
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਹਾਲਾਤ ਹੋਰ ਵਿਗੜਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ। 

ਸਾਈ ਝੂਲੇ ਲਾਲ ਦੀ ਸਹਿਵਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਦਰਗਾਹ ਜਿਥੇ 90 ਲੋਕ ਮਾਰ ਦਿਤੇ ਗਏ ਸਨ।

Thursday, 16 February 2017

ਤੇ ਇਕ ਹੋਰ ਯਬਲੀ

ਕਾਕੇ ਦਾ ਜਨਮ ਚਿਰੋਕਣਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ

THE BABY IS BORN NOW
ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਟੇਸਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮੇਰੀ ਪਸੰਦ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਵਸਤਾਂ (ਆਰਕੇਓਲੋਜੀ), ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ, ਇਤਹਾਸ, ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ, ਅਣਵੰਡਿਆ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਸਿੱਖੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਅਮੂਮਨ ਜਦੋਂ ਇਨਾਂ ਮਜਮੂਨਾਂ ਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹਨ ਤੇ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਅਨੁਸਾਰ ਝੱਟ ਮੈਨੂੰ ਫ੍ਰੈਂਡ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕਾਹਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਤੇ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਨਾਂ ਮਜਮੂਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਵਰਾਜ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦਾ ਨਿਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨਹੀ ਸ਼ੁਦਾਈ ਹਾਂ। ਮੇਰਾ ਦਿਨ ਜਪੁਜੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਰਾਤੀ ਕੀਰਤਨ ਸੋਹਲੇ ਤੇ ‘ਆਗਿਆ ਭਈ ਅਕਾਲ ਕੀ….’ ਤੇ ਮੁਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਇਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਚਾਈ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਨਫ੍ਰੈਂਡ ਕਰਨ ਲਗਿਆਂ ਵੀ ਦੇਰੀ ਨਹੀ ਕਰਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਛੱਡਣ ਵਾਲੇ ਇਕ ਵੀ ਦੋਸਤ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਦੀ ਇਹ ਨਹੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਵਰਾਜ ਕਿਓ ਗਲਤ ਹੈ? ਭਾਈ ਅਜਾਦੀ ਤਾਂ ਪੰਛੀ ਵੀ ਮੰਗਦੇ ਨੇ। ਲਿਖਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਸਿਰਫ ਤਕਲੀਫਾਂ ਹੀ ਉਜਾਗਰ ਨਹੀ ਕਰਦਾ ਸਗੋਂ ਇਲਾਜ ਦਾ ਵੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਦਈ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਅਹਿਸਾਸ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਭੋਲੀ ਕੌਮ ਸਿਰਫ ਸਾਫ ਸਾਫ ਸੁਨੇਹਾ ਹੀ ਸਮਝਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗਲ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀ। ਮੈਂ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਨਹੀ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਕ ਸਿੰਘ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿਚ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੀ ਕੌਮ ਦੀ ਬੇੜੀ ਪਾਰ ਨੰਗਾਵੇਗਾ। ਬੰਦਾ ਇਕ ਅੱਧਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਇਸ਼ਾਰੇ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਾਕੇ ਦਾ ਜਨਮ ਚਿਰੋਕਣਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।

Tuesday, 14 February 2017

ਭੱਠ ਪਿਆ ਸੋਨਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਏੇ

ਭੱਠ ਪਿਆ ਸੋਨਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਏੇ
ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਲਹਿਰ ਚਿਰੋਕਣੀ ਮੁੱਕ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਖਾਤਰ ਜਿਹੜੀ ਮੁਖਬਰਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਖੜੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੋਝ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਗਿਲੇ ਕੰਬਲ ਨੂੰ ਗਲੋ ਲਾਹੁਣ ਖਾਤਰ ਸਰਕਾਰ ਇਕ ਸਕੀਮ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂਦੇ ਚੋਰ ਦੀ ਲੰਗੋਟੀ ਹੀ ਸਹੀ। ਆਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜੋ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਟਾਊਟ ਹੀ ਕਰ ਜਾਂ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਨਾਂ ਵਿਚ ਅਨੇਕਾਂ ਉਹ ਚਿਹਰੇ ਨੇ ਜਿੰਨਾਂ ਨੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਨਕਾਬ ਮੂੰਹ ਤੇ ਚਾੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਾਦਲ ਪ੍ਰਵਾਰ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਵਫਾਦਾਰ ਹੈ ਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਓਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਕਿਉਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਅਹੁਦਾ ਲੈਣ ਸਮੇਂ ਭੇਦ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸੌਂਹ ਖਾਧੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਚਾਈ ਕਦੀ ਬਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਗਲ ਮੰਨੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਜਨਾਨੀ ਜਾਤ ਕੋਈ ਭੇਦ ਬਹੁਤਾ ਚਿਰ ਢਿੱਡ ‘ਚ ਨਹੀ ਰੱਖ ਸਕਦੀ। ਸੋ ਹਰਸਿਮਰਤ ਬੀਬਾ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਹੀ ਦਿਤਾ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ (ਜਾਹਲੀ) ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਦੀ ਕਰਤੂਤ ਹੈ। ਸੋ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਹੋਵੇ ਕਿ ਟਾਊਟਾਂ ਦਾ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਲਹਿਰ ਵੀ ਬਦਨਾਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਇਹ ਫੌਜ ਵੀ ਗਲੋਂ ਲਹਿ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਿਉਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਅਸਲੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਲੀਡਰ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਨਕਲੀ।

Saturday, 11 February 2017

Thursday, 9 February 2017

ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਦੇ ਨਵੇ ਗੀਤ ਦੀਆਂ ਬਰੀਕੀਆਂ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ

“ਵੇਖੋ ਮਗਰਮੱਛ ਅੱਜ ਹੰਝੂ ਵਹਾ ਰਿਹਾ ਹੈ”

Mark the anti-social and anti-Sikh hidden propaganda of Gurdas Mann in his latest song on Punjab 

ਵੇਖੋ ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਕਿਵੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਆਪਣੇ ਨਵੇ ਗੀਤ ਵਿਚ ਲੁਕਵੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਤੇ ਸਿੱਖੀ ਵਿਰੋਧੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਤੇ ਸਤਰਾਂ ਪਾਉਦਾ ਹੈ। ਲਗਦਾ ਮਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਟਾਊਟ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਗਿਆ ਕਿ, "ਮਾਨ ਸਾਬ ਕੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ ਨੰਗੇ ਧੜ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕਰਨ ਦੀ? ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੋ ।ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅੱਜ ਲਹਿਰ ਬਣੀ ਹੈ, ਇਨੂੰ ਵਰਤੋ।"

Tuesday, 7 February 2017

ਲਾਹਣਤ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ, ਬੇਅਦਬੀ ਬਾਬਤ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਨੇ

ਲਾਹਣਤ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ, ਬੇਅਦਬੀ ਬਾਬਤ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਨੇ

ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਕਾਊਂਟਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਟਾਊਟਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਖੜੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹੋ ਫੌਜ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ। ਟਾਊਟਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਲਹਿਰ ਅਜੇ ਜਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਮੁੱਕ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੀ ਸਿਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਗੈਰ ਸਿੱਖ ਹੁਕਮਰਾਨ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਮਾਂਡ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਨਹੀ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਘੁੱਗੀ ਓਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿੱਟ ਬਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਝਾੜੂ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਕੋਈ ਚਾਨਸ ਨਹੀ। ਜੇ ਜਿਤਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਗੈਰ ਪੰਜਾਬੀ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਈ ਵੀ ਘੁੱਗੀ ਕਬੂਤਰ ਹੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

Monday, 6 February 2017

ਘਰੋਂ ਕੱਢੀਦੀ ਗੋਰੀ ਕੁੜੀ ਚੀਕ ਰਹੀ ਸੀ, “ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਮਕਾਣੇ ਹੀ ਆਵਾਂਗੀ”

ਘਰੋਂ ਕੱਢੀਦੀ ਗੋਰੀ ਕੁੜੀ ਚੀਕ ਰਹੀ ਸੀ, “ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਮਕਾਣੇ ਹੀ ਆਵਾਂਗੀ”

 ਗੋਰੀ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਬੋਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਚੀਕ ਰਹੀ ਸੀ।  ਉਸ 20-25 ਕੁ ਸਾਲ ਦੀ ਕੁੜੀ ਦਾ ਸਮਾਨ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅੰਦਰੋ ਪਿਓ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਬਾਹਰ ਗੇਟ ਤੇ ਖਲੋਤੀ ਪਿਓ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ, “ਬਸ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਮਕਾਣੇ ਹੀ ਆਵਾਂਗੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀ।” ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਗੰਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ ਸੀ। ਸਮਾਨ ਜੋ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਸ ਵਿਚ ਕਪੜਿਆਂ ਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਬੈਗ ਸਨ, (ਸੂਟ ਕੇਸ ਨਹੀ)। ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਖਲੋਤੀ ਵੇਖ ਘਰ ਦੇ ਕੁੱਤੇ ਕੋਲੋਂ ਨਾਂ ਰਹਿਆ ਗਿਆ।  ਕੁੜੀ ਨੇ ਕੁੱਤਾ ਕੁਛੜ ਚੁੱਕ ਲਿਆ। ਅੰਦਰ ਮਾਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੀ ਆਈ, “ਛੱਡਦੇ  ਹੈਜ਼ਲ ਨੂੰ, ਤੂੰ ਮਰ, ਜਿਥੇ ਮਰਨਾਂ।” ਉਹ ਕੁੱਤਾ ਖੋਹ ਕੇ ਅੰਦਰ ਲੈ ਗਈ। ਕੁੜੀ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਵਿਚੇ ਕਦੀ ਗੰਦੀਆਂ ਵੀ।